پنجشنبه

رفتن

برای چندین روز !!! از دست من آسوده خواهید بود.
تا آغازی دوباره بدرود.
پیروز و سربلند باشید.
دوستدار شما داریوش.

هیچ نظری موجود نیست:

 
Donbaleh
Donbaleh