دوشنبه

رونویس نوروز در روز شمار جهانی با یاری هم

درخواستی است از دبیر کل سازمان دنیای یک پارچه (ملل متحد) که نوروز را به رسمیت شناخته و آن را در روزشمار ( تقویم ) جهانی قرار دهد. ما می توانیم این امر مهم را به انجام برسانیم و یادگاری برای آیندگان ایران (فرزندانمان) بگذاریم. همانطور که مردانی همچون فردوسی زبان پارسی را تا ابد زنده نگاه داشتند.
براي امضا به لينك زير مراجعه كنيد.
با سپاس

http://www.PetitionOnline.com/Norouz/

هیچ نظری موجود نیست:

 
Donbaleh
Donbaleh