پنجشنبه

اين چنين باشيم


امروز صبح كه روزنامه كارگزاران گرفتم يك آن خشكم زد به چشام شك كردم اين عكس واقعيه! وقتي منبع رو كه ديدم از خبرگزاري فارس هست ديگه باور كردم اين عكس راسته!
با خودم ميگم اين دختر ميان اين همه گرگ انسان نما به اين رييسشون چي داره ميگه چي داره ميشنوه عكس العمل مردم اطراف چيه؟
كاش ماهم چه دختر چه پسر بتونيم در كمترين حالت از حقمون دفاع كنيم مانند اين بانو.
ولي هنوز به چنين جسارتي حسوديم ميشه نميدونم اگه من يا ما جاش بوديم توانايي چنين كاريو داشتيم؟
اگه شما جاش بودين ميتونستين چنين كاريو بكنيد؟ چي به اين مرد ميگفتيد؟

هیچ نظری موجود نیست:

 
Donbaleh
Donbaleh